Begär produktinformation
Naamloos formulier
 • Should be Empty:

3D OCT-2000 FA plusKort beskrivning

Topcon 3D OCT-2000 FA plus är den ultimata allt-i-ett OCT:n for OCT, Färgfundusbilder, FA , FAF och rödfria bilder. Läs mer>

Relaterade produkter

 • ATE-800 instrumentbord

  ATE-800 instrumentbord

  ATE-800 är ett mångsidigt bord som är perfekt för arbetsstationer för bildbehandling.Beskrivning

Topcon 3D OCT-2000 FA plus är den ultimata allt-i-ett OCT:n för FA-bilder, FAF-bilder, färgfundusbilder samt rödfria bilder. Alla dessa bilder kan genereras från en enda enhet. Topcons 3D-avbildning och analys ger en ovärderlig bekräftelse på patologisk progression. Med tillägg av brusreducerande algoritmer och Infrafröd/3D Tracking-teknik ger 3D OCT-2000 FA plus  extremt detaljerade OCT-bilder. Enkelscanning, men även 3D-och 2D-OCT-bilder är möjliga.

OCT-bilder

Modellens förbättrade 50,000 A-scans/sec möjliggör snabbare tomografiresultat och minimerar artefakter genererade av ögonrörelser, vilket ger tydliga tvärsnittsdata på retinala bilder. Den nya analysfunktionen minskar även handläggningstiden. Topcons "Enhanced Choroidal Mode" visualiserar ytterligare interna strukturer och innebär kraftigt förbättrad visualisering av RPE och choroidea.

Fundusbilder

Unikt för Topcon OCT-2000 FA plus är dess integrerade retinalkamera, med funktion för färg, rödfritt, FA och FAF-bilder. En utbytbar 16.2mp digitalkamera skapar mycket detaljerade bilder. Blixten utlöser på under en millisekund exakt vid tidpunkten för OCT-scanningen. Självklart är även fristående, separat fundusfotografering möjlig.  .

Glaukom

En av flera moduler inom Topcons Fastmap-programvara; Glaukommodulen innebär i praktiken helt automatiserad disktopografi, normativ databasjämförelse och total progressionanalys (trendanalys) genom olika screeningalternativ. Kompletterat med gangliecellanalys och mätning av vinklar i främre kammaren utgör glaukommodulen ett omfattande verktyg för screening. 

Scanning av det främre segmenet 

Genom att kombinera OCT-scan-teknik med traditionell fotografisk avbildning öppnar sig många olika analysfunktioner och ger scan-protokoll som möjliggör upptäckt och behandling av många av hornhinnans förhållanden. Fullständig topografi över cornealtjocklek och automatiserade centrala tjockleksvärden i kombination med korneal kurvatur.

 

 

Ladda ner

 • 3D_OCT-2000_drusen_flyer.pdf

  Download >

 • 3D_OCT-2000_Glaucoma_analysis.pdf

  Download >

 • 3D_OCT-2000_Printing_Template1.pdf

  Download >

 • 3D_OCT-2000_Printing_Template2.pdf

  Download >

 • 3D_OCT-2000_Printing_Template3.pdf

  Download >

 • 3D_OCT_2000series_en.brochure.pdf

  Download >

 • The_versatility_of_SD_OCT_in_patient_screening_Retina_today_oct_2012.pdf

  Download >

 • Case_reports_Topcon_OCT-2000FAPlus.pdf

  Download >