Begär produktinformation
Naamloos formulier
  • Should be Empty:

LENSAR Laser systemKort beskrivning

LENSAR Laser System: En ny dimension inom refraktiv kataraktkirurgi Läs mer>

Nyckelegenskaper

  • Precision och säkerhet
  • Unikt arbetsflöde
  • 3D CSI

Relaterade produkter

Relaterade nyheter
Beskrivning

Lensar Laser Systems

Lensar Laser kombinerar automatisk biometri, avancerad avbildning av ögat, samt mätningteknologi 3D-CSI™, med en avancerad ultrakort pulslaser.

Systemet är konstruerat för att erbjuda en precisionsnivå för refraktiv kirurgi som man tidigare inte trott vara möjlig, genom att automatisera de flesta av tidigare manuellt utförda incissioner och minska användandet av ultraljud väsentligt vid alla grader av katarakt.

Efter att ha tagit en 3D-bild av ögat samt utfört mätning av alla strukturer från främre ytan på cornea till bakre ytan av linsen, utför Lensar CCI:s, LRI:s, kapsulotomi samt fragmentation av linsen.

Lensar Laser system är designat för att ge högsta möjliga effektivitet samt bekvämlighet för patienten, kirurgen och övrig operationspersonal.

Kirurgen kan sitta antingen temporalt eller superior.

En viktig detalj, tack vare den unika designen med infällbar laserkonsol och motorisering av hela enheten, behöver man inte flytta patienten i onödan vilket är en stor fördel för både patient och kirurg. Lasern kommer till patienten, patienten behöver inte komma till lasern.

 

Patient Docking

Det patenterade vätskefyllda ”no cornea touch” gränssnittet och det servostyrda dockningsystemet ökar komforten för patienten och ger en en mycket låg höjning av IOP.

Den stora vinkeln skapar förutsättningar för kirurgen att välja olika behandlingar utefter sina preferenser.

Det tvådelade systemet är mycket enkelt för kirurgen att applicera på ögat och tack vare joysticken är det lätt att få systemet på plats.

 

3D - CSI

3D - CSI är en unik automatiserad bildbehandling och mätteknik som genererar HD-bilder av alla okulära ytor från främre ytan av hornhinnan till bakre linskapseln. Från denna bild lokaliseras all ytor, mäts och full biometri visas.

Avbildning och mätning använder ray tracing för att automatiskt skapa en äkta 3D-rekonstruktion av patientens främre segment och behandlingsmönster genereras . CSI står för " Confocal Structured Illumination " . Laser och optik är i linje , delar samma väg för att eliminera fel i placering. Detta egenutvecklade system skapar fyra SLD belysningszoner, för att kunna upprätthålla den höga upplösningen för ytor med olika reflekterande egenskaper . Dessa zoner är den centrala hornhinnan, yttre hornhinnan till limbus (justering för reflekterande ljus från pupillen), främre delen av linsen och bakre delen av linsen för att tydliggöra för olika linsgrumling . Detta gör att systemet kan producera bilder med större skärpedjup. Programvarans höga kvalitet initierar automatiskt 3D-rekonstruktion och behandlingsmönster för hela förfarandet .

 

Främre kapsulotomi och linsfragmentering

När det egenutvecklade 3D CSI diagnossystemet har skapat en biometrisk rekonstruktion av främre segmentet, ger programmet automatiska alternativ för placering för storlek, form och placering av  främre kapsulotomi enligt ögats reella anatomi. Detta kan göra ELP (effective lens position) mer förutsägbar och förbättra behandlingsresultatet genom att hjälpa till att styra den intraokulära linsens lutning och decentrering. Aktuella behandlingsalgoritmer har optimerats för varje starrkvalitet och i detta syfte utformat ett integrerat system som är mycket effektivt och kan eliminera eller avsevärt reducera mängden av ultraljudsenergi som krävs för att slutföra kataraktoperationen.

 

 

 

Ladda ner