Previous
Next
Tillbaka till nyheter

Europeiska parlamentets Coalition for Vision

Europaparlamentet i Strasbourg, den 4 februari

European Coalition for Vision Manifesto Launch
Topcon närvarade nyligen vid EU-parlamentets Coalition for Vision (ECV), bland annat för att öka förståelsen och medvetenheten bland medlemmarna när det gäller vikten av regelbundna synkontroller och ögonhälsoundersökningar för att förebygga framtida kostsamma patientingrepp och i värsta fall förlusten av synen hos befolkningen i unionen. 

För att illustrera vinsterna i framtida ögonhälsa togs fundusfoton och OCT-scans på ett stort antal parlamentsledamöter, rådgivare och övrig personal. Varje "patient" fick en utförlig förklaring av resultatet av mätningen och vår monter var fylld av besökare under hela mötet. Deltagarna visade stort intresse över vad vi inom den optiska industrin idag kan erbjuda och ville veta mer om vad de själva kunde göra för att hjälpa till.

European Coalition for Vision
European Coalition for Vision är en allians bestående av professionella ögonspecialister, patientgrupper och olika handikapporganisationer samt branschorganisationer för tillverkare. Alliansens målsättning är att öka medvetenheten om ögonhälsa, att hjälpa till att förebygga ögonåkommor som går att behandla om de upptäcks i tid samt att säkerställa att människor med irreverersibel blindhet  jämställs och inkluderas i det europeiska samhället på samma sätt som människor med fullgod synskärpa.

Manifesto
Mer information om koalitionen och manifestet här

3D OCT-1 Maestro
Vi använde vår  3D OCT-1 Maestro, en användarvänlig OCT med integrerad funduskamera.