Previous
Next
Begär produktinformation
Naamloos formulier
  • Should be Empty:

KR-1Kort beskrivning

KR-1
KR-1 är en helt ny och revolutionerande nyhet på marknaden för autokerato-refraktorer. Den vrid- och vikbara skärmen och avsaknaden av joystick skapar en mängd nya möjligheter, både vad det gäller placering och arbetssätt! Läs mer>Beskrivning

KR-1 är en helt ny och revolutionerande autokerato-refraktometer. Den vrid- och vinklingsbara pekskärmen kommer att förändra sättet att arbeta för alltid. Operatören kan använda KR-1 från olika vinklar, vilket garanterar det bästa samspelet med patienten. Topcon KR-1 kan placeras på flera olika sätt, som alla använder ett minimum av arbetsutrymme.

KR-1 är helautomatisk med pekskärm
KR-1 är styrs helt via en 8,5" bred pekskärm. Peka bara i mitten av pupillen på LCD-skärmen och KR-1 börjar mäta direkt. När mätningen av det första ögat är färdig förflyttar sig instrumentet automatiskt till nästa öga.  KR-1 kan automatiskt detektera katarakt, varvid mätningen ändras till "kataraktläge" och mätningen fortsätter. Instrumentet har också en manuell funktion för grå starr, om du vill starta mätningar i kataraktläge från början. Vid behov kan KR-1 även ställas i manuellt läge, för t.ex. mätningar på patienter som har svårt att fokusera. Det manuella läget berör enbart fokuseringen.  Upp / ner och vänster / höger-rörelsen kommer att förbli automatiserad.  Självfallet går det också att mäta endast det ena eller det andra ögat.

Flexibel och utrymmesbesparande design
Den justerbara pekskärmen / kontrollpanelen gör att operatören kan placera sig var som helst runt patienten. Möjligheten att stå bredvid eller t.o.m. bakom denna ger helt nya möjligheter att assistera, t. ex. att vid behov enkelt kunna lyfta på ett ögonlock. Flexibiliteten är också helt överlägsen vid mätning på barn.

Dessa unika aspekter kommer att bidra till platsbesparande, mer flexibel layout i undersökningsrummet samt bättre patientkontakt. KR-1 kan placeras i en traditionell set-up, mot en vägg, eller t.ex. i ett hörn. 

Pålitlig och snabb mätning
Med Topcons exklusiva och patenterade rotationsprismateknik ger KR-1 oöverträffad precision och tillförlitlighet. Denna teknik ger oöverträffat reproducerbara resultat. Mätningen av båda ögonen sker också på ett snabbt och bekvämt sätt för patienten. KR-1 kan mäta patienter med en pupill så liten som Ø2mm.

Centrala och perifera keratometervärden                                                                                                                                                                                                                                                     KR-1 ger möjlighet att ta perifera KRT mätningar av hornhinnans krökningsradie, såväl som enbart centrala.

Kompakt och ergonomisk design
KR-1: s nya ergonomiska design ger en mer bekväm ställning för patienten, med 5 graders lutning nedåt på mäthuvudet. Patienten tittar svagt nedåt istället för som tidgare rakt fram, något vi funnit höjer komforten väsentligt och därmed också förbättrar undersökningsresultaten.  KR-1´s kompakta format och nya design på hakstödet ger också det bättre användbarhet. Operatören kommer att ha bättre samspel med patienten.

Anslutning
KR-1 kan anslutas direkt till andra instrument såsom den elektroniska Topcon CV-5000- foroptern. KR-1 kan integreras i Topcon Imaging och databasprogram: IMAGEnet i-base. Denna programvara möjliggör enkel och snabb tillgång till patientdata och är ett användbart verktyg för att bibehålla och utveckla kundkontakter.

 

Ladda ner