Previous
Next

Screening av maculapigment

Henson MPS IIKort beskrivning

Henson MPS II
Henson MPS II är det enda instrument som kan mäta hur väl en patient svarar på intag av kosttillskott som t.ex. Lutein & Zeaxantin Läs mer>

Nyckelegenskaper

  • Unik resultatuppföljning av kosttillskott
  • Lättplacerad & lätt att användaBeskrivning

MPS II från Henson är ett unikt instrument som på ett enkelt sätt mäter och kvantifierar maculapigmentets tjocklek i förhållande till statistiskt förväntade värden. Med hjälp av denna kunskap kan AMD upptäckas på ett mycket tidigt stadium, långt innan synfältsbortfall eller synliga tecken på fundus framträder.

Det är väl känt att ett tunt maculapigment är en riskfaktor för AMD och redan idag säljs stora mängder kosttillskott i form av främst Lutein & Zeaxanthin för att motverka detta.

Svårigheten ligger i att kunna veta hur patienten svarar på behandlingen eftersom det hittills inte funnits något sätt att mäta om någon förbättring erhålls. Vissa människor svarar t.ex. inte alls på kosttillskott av denna typ. MPS II hjälper dig som praktiker att långsiktigt följa upp utvecklingen per patient, något som gynnar både dig själv och dina patienter.

Själva hårdvaran utgörs av ett mindre instrument med okular. Patienten mäter ett öga i taget genom detta och resultatet framträder i det medföljande programmet. Mätningen går ut på att betrakta ett fast blått ljus i botten av instrumentet och sedan trycka på svarsknappen så fort man kan ana att ljuset börjar flimra. Detta sker vid olika ljusfrekvenser (470-540 nm) under ca 1 minut per öga.

Då man bedömer att förekomsten av AMD kommer att öka kraftigt, främst bland yngre människor, finns det all anledning att vara uppmärksam på ämnet.  Med MPS II kan du erbjuda dina kunder/patienter ökad säkerhet, unik uppföljning och bevisföring kring den förbättring många kan erbjudas genom kosttillskott.

Läs mer här!

http://elektron-healthcare.com/products/macular-pigment-screener 

 

 

Ladda ner