Previous
Next

SS OCT Angio, OCT AngiographyKort beskrivning

SS OCT Angio, OCT Angiography
OCT-Angiografi med Swept Source OCT: Överlägsen bildkvalitet tack vare en kraftfull kombination av tekniker. Topcon's SS OCT Angio är det enda systemet som kombinerar högupplöst OCT-angiografi med en Swept Source OCT. Läs mer>

Nyckelegenskaper

 • Högupplösta färgfundusbilder & djupare visualisering av det intravaskulära flödet
 • Ultrasnabb scanning med Smarttrack för ögonrörelser och blinkningar
 • OCTARA - överlägset resultat tack vare kombinationen av flera tekniker

Relaterade produkter
Beskrivning

OCT-Angiografi med Swept Source OCT: Överlägsen bildkvalitet tack vare en kraftfull kombination av tekniker
Topcon's SS OCT Angio är det enda systemet som kombinerar högupplöst OCT-angiografi med en Swept Source OCT. Baserad på vår kliniskt testade och godkända plattform DRI (Deep Range Imaging) OCT Triton är den utrustad med OCTARA™, en patentskyddad bildbehandlingsalgoritm som levererar högkänslig angiografidetektion. Detta innebär bl.a exceptionell visualisering av vaskulära strukturer, även i choroidea och djupare liggande lager.

Högkänslig OCT-scan och djupare visualisering av intravaskulärt flöde
Swept Source-teknologin och OCTARA™ gör det möjligt att visualisera djupare liggande strukturer och detektera även svagt mikrovaskulärt flöde. Våglängden på 1μm gör också OCT-scanning möjlig på patienter med opaciteter i medierna.

Blixtsnabb scanning, instrumentet följer ögonrörelserna
Med 100.000 A-scans per sekund kombinerat med "SMARTtrack eye tracking system", fullgör Topcon DRI OCT Triton mycket snabbt OCT-angiografi och lämnar en klar bild av det mikrovaskulära flödet i retina. 

Uppgraderad diagnostisk effektivitet och integrering i arbetsflödet
De omfattande men användarvänliga inställningsmöjligheterna gör det enkelt att jämföra exempelvis försämrat mikrovaskulärt flöde med fluoresceinangiografi (FA), Fundus Auto Fluoresence (FAF), OCT samt färgfundusbilder i en och samma enhet. DRI OCT Triton Plus erbjuder FA och FAF som fabrikstillägg..

OCTARA™ gör skillnad
OCTARA är vår nya bildprocesseringsteknologi vilken extraherar de signalförändringar som kan härledas i det vaskulära flödet. Detta sker genom multipla OCT-B-scans registrerade i samma position. Ett kännetecken är bl.a den höga känsligheten för lågt flöde i den mikrovaskulära strukturen. Förutsättningarna för att vi med hjälp av OCTARA i betydligt högre utsträckning än innan skall kunna detektera mikroaneurysmer eller kapillära defekter är mycket goda.

Bättre följsamhet
SMARTTrack™,som finns inbyggt i DRI OCT Triton, har vidareutvecklats för OCT-Angiografi.. Systemet känner av ögonrörelser och blinkningar omedelbart och modifierar scanningspositionen för att garantera komplett scanning av alla områden.

Multi-lägen för resultat och rapportering 
Angiografibilder, högupplösta B-scans och färgfundusfoto kan ses samtidigt på en enda skärm via IMAGEnet 6, vilket gör det enkelt att intialt överskådligt få en överblick över områden som skall studeras närmare. Valda lager kan enkelt förstärkas för att tydliggöra visualiseringen av de patologiska defekter som upptäckts.

 

 

Ladda ner

 • Brochure_SS_OCT_Angio.pdf

  Download >

 • PAAO_OCT_angiography_poster_with_cover_-_201508_2.pdf

  Download >

 • Patient_case_BRVO_2.pdf

  Download >

 • Patient_case_Choroidal_Neovascularisation_with_Fibrosis_2.pdf

  Download >

 • Patient_case_Myopic_CNV_2.pdf

  Download >