Previous
Next

Topcon MYAH, topografen med axellängdsmätning och verktyg för torra ögon!

MYAHKort beskrivning

MYAH
Skapa & utveckla möjligheter till Myopikontroll, cornealtopografi och torra-ögon-behandling. Läs mer>

Nyckelegenskaper

  • Cornealtopografi inklusive keratoconusscreening och pupillometri
  • Axellängdsmätning
  • Progressionsrapporter för analys och effektiv behandling
  • Verktyg för torra ögon-analys

Relaterade produkter
Beskrivning

Myopi har stor inverkan på livskvaliteten och den personliga utvecklingen hos barn. 
Myopiutvecklingen hos barn är av särskilt intresse då den är i stadigt ökande. Uppemot 50% av jordens befolkning beräknas redan vara, eller ha utvecklat myopi år 2050.  MYAH är ett mångsidigt verktyg för alla typer av patienter, i alla åldrar och med olika behov och diagnoser, och särskilt lämpat för att kontinuerligt följa upp och kontrollera utvecklingen hos yngre tack vare den inbyggda axellängdsmätningen.  

För att på ett bra sätt bygga upp och utveckla kliniken inom myopihantering behöver man ofta utbilda patienterna och deras familjer i ämnet myopiprogression, något som kan vara en utmaning. Vi erbjuder ett omfattande informationsmaterial runt instrumentet för att underlätta detta.

Allting har en början... 
MYAH skapar startpunkten, eller den s.k. baslinjen, för progressionsövervakningen vid den första mätningen. Härifrån utgår sedan de uppföljande dito och ger en tydlig och klar bild över utvecklingen, något som förstås är kliniskt viktigt men också utgör en viktig komponent i dialogen med barnets föräldrar.

Behandla eller inte? 
MYAH levererar över tid nödvändig information för att bedöma graden av risk och för att skapa underlag för beslut om vilken behandling som kan vara aktuell.

Erbjud hög klinisk nivå och skapa tillväxt i ett växande segment:
Att kunna utföra screening med axellängdsmätning kompletterar och förfinar refraktionsarbetet. MYAH erbjuder samtliga komponenter inom myopikontroll, optisk biometri, cornealtopografi och pupillometri. En engångsinvestering som utöver detta även kommer med verktyg för bedömning av torra ögon. Break-up-time-analys samt meibografi genom den infraröda kameran är standard. 

Dynamisk Pupillometri
Ger information om pupillens reaktionstid och storlek vilket bl.a ger svar på behov av dilatering och är till hjälp vid bedömning av refraktionen. Operatören kan bedöma storlek och pupilldecentration under olika ljusförhållanden vilket är användbart för tillpassning av Ortho-K och multifokala linser samt även för pre- och postoperativ kirurgi. 

Kontaktlinstillpassning
MYAH erbjuder avancerat stöd för kontaktlinstillpassning och reducerar behovet av antalet provlinser:
• Ombord finns en färdig databas över konventionella RGP- och Ortho-K-linser.
• 3D-topografi-data exporteras till extern kontaktlinstillverkare för exakt linstillverkning.
• Fluoresceinsimulation med möjlighet att spara och utvärdera tillpassning direkt på skärmen.

Verktyg för torra ögon
De här verktygen erbjuder icke-invasiv tårfilmsbedömning, Tear Break-up Time (NIBUT), samt Meibomian gland imaging med tydlig indikering av kvaliteten på körtlarna. Utöver dessa praktiska funktioner finns även möjlighet till mätning av tårmeniskens höjd, blinkanalys, äkta fluorescein med stillbild & video samt videoobservation av corneala aberrationer mellan blinkningarna.

Cornealtopografi
MYAH tillhandahåller flera olika alternativ för analys av corneas främre yta, inklusive topografiska kartor, 3D-kartor, jämförelsekartor, Zernike-analys samt keratoconusscreening.


Besök MYAH här: www.topconmyah.com 

 

Ladda ner

  • MYAH_Brochure_EMEA_ENG__42-0001285_Rev_1_June_2020.pdf

    Download >