Begär produktinformation
Naamloos formulier
  • Should be Empty:

LENTIS Mplus



Kort beskrivning

LENTIS Mplus
Den första icke-roterande symmetriska MIOL - står inte bara för hög kontrastkänslighet tack vare sin patenterade konstruktion, utan även för att minimera halofenomen och bländning. Detta skapar förutsättningar för utmärkt avstånds- och närseende. Läs mer>

Relaterade produkter

  • KR-1W

    KR-1W

    KR-1W är det enda vågfront & topografisystemet som erbjuder både refraktiva och diag...



Beskrivning

Den första icke-roterande symmetriska MIOL - står inte bara för hög kontrastkänslighet tack vare sin patenterade konstruktion, utan även för att minimera halofenomen och bländning. Detta skapar förutsättningar för utmärkt avstånds- och närseende.

Oculentis innovativa LENTIS Mplus IOL som korrigerar ålderssynthet, visar upp en helt ny strategi inom multifokal linsteknologi. LENTIS Mplus IOL, som är baserat på refraktionsprincipen, sticker ut med ett innovativt sektorformat närsegment som kännetecknas av sömlösa övergångar mellan när- och avståndsseende.
Det finns ett antal fördelar för patienten tack vare denna innovativa design. I synnerhet förekommer inte längre reflektioner och bildskakningar som vanligen upplevs i systemen som finns tillgängliga idag, i skymningsförhållanden eller vid strålkastarbländning.

Dessutom är LENTIS Mplus är pupilloberoende, erbjuder äkta +3 DPT tillägg och garanterar minimal ljusförlust.

En multistudie under ledning av Prof. Dr med. G.U. Auffarth vid Heidelberguniversitetets Eye Clinic, som analyserade de resultat som erhållits efter implantation av LENTIS Mplus IOL i 119 ögon av 72 patienter (medelålder: 68 ± 12 år), bekräftade de utmärkta funktionella resultaten som uppnåtts med LENTIS Mplus, samt en mycket hög grad av patientnöjdhet på 95%. Inga komplikationer observerades, vare sig vid ensidig eller bilateral implantation. Genomsnittlig IOL-effekt hamnade på 21,00 ± 2,01 dioptrier.

Tre månader efter ingreppet uppmättes de bästa resultaten vad gäller korrigerad synskärpa till 0,01 ± 0,14 logMAR. Okorrigerad närsynskärpa hamnade på 0,08 ± 0,17 logMAR.
Detta motsvarar en avståndssynskärpa på 0,99 och närsynskärpa på 0,83. Dessutom bekräftade omfattande långtidsstudier (6-12 månader post-OP) dessa mycket goda resultat med LENTIS Mplus.

 

Ladda ner